Polski HR International Sp. z o.o.

3 Dodaj opinię

Wywiady Polski HR International Sp. z o.o.

Bartosz Kaczmarczyk Założyciel holdingu Polski HR S. A., do którego należy Polski HR International Sp. z o.o.
Prezes zarządu Loyd S.A. oraz założyciel holdingu Polski HR S.A. Swoje doświadczenie zawodowe zbierał w trakcie ponad piętnastoletniej pracy dla polskich i zagranicznych spółek działających na rynku rekrutacji. Aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej mniejszych społeczności oraz ludzi wykluczonych z rynku pracy. Swoimi działaniami udowadnia, że możliwe jest kreowanie krajowej branży HR przez polskie przedsiębiorstwa. Spółki pod jego zarządzaniem dynamicznie się rozwijają, osiągają coraz lepsze wyniki finansowe oraz realnie wpływają na zmianę całej branży, zdominowanej przez międzynarodowe korporacje. Jest absolwentem kierunku Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Polski HR świadczy usługi rekrutacyjne dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców już blisko dwie dekady. Jak udało się zbudować silną markę przy tak dużej konkurencji ze strony zagranicznych przedsiębiorstw?

Dzisiejsza pozycja holdingu to efekt wieloletnich doświadczeń biznesowych, które doprowadziły do konsolidacji rodzimego rynku Human Resources i Outsourcingu Procesów Biznesowych (BPO) pod marką Polski HR. Sukcesy na polu pośrednictwa zawodowego wywołały kolejne: idąc za ciosem, poszerzaliśmy portfel usług o inne obszary – mniej lub bardziej związane z branżą HR. Z czasem prócz rekrutacji i pracy tymczasowej pojawiły się kolejne usługi: doradztwo personalne, usługi back office etc. Współpracując z polskimi i zagranicznymi pracodawcami, widzieliśmy, jakim wyzwaniom musi sprostać branża HR, aby nadążyć za rozwojem polskiego biznesu. Stworzyliśmy projekt, którego bazą był HR, ale przewagę konkurencyjną zdobył dzięki zrozumieniu potrzeb przedsiębiorców.

 

Dziś Polski HR to jeden z większych projektów Loyd S.A. Czy od początku wierzył Pan w powodzenie tej inwestycji?

Powstanie spółki Polski HR było oczywistym etapem naszego rozwoju, który prowadził do konsolidacji rynku HR w Polsce. Znając branżę niemal od podszewki, byliśmy przekonani, że ten projekt może konkurować z zagranicznymi korporacjami, które wówczas dominowały na polskim rynku. System holdingowy pozwalał na współpracę kilku, a nawet kilkunastu spółek o komplementarnych specjalizacjach, co z kolei przekładało się na siłę i atrakcyjność oferty względem klientów. Skupiając w swoich strukturach mocno wyspecjalizowane podmioty, mogliśmy z sukcesem odpowiadać na potrzeby pracodawców i nadążać za branżowymi trendami. Dzięki temu koncepcja na Polski HR sprawdziła się 6 lat temu, gdy głównym problemem było bezrobocie na poziomie około 12% i sprawdza się dziś – w walce o specjalistyczne talenty. Zmieniła się jedynie nazwa – kiedyś Polski Holding Rekrutacyjny, dziś Polski HR S.A.

Co dziś wyróżnia Polski HR spośród firm konkurencyjnych?

Na przewagę holdingu na polskim rynku HR i BPO wpływają indywidualne sukcesy spółek kapitałowych, działających pod własnymi markami. Prowadzone są przez niezależne zarządy, posiadają własne struktury, z naszej grupy otrzymują wsparcie, know-how i doświadczenie. Co więcej, naszą przewagą jest również umiejętność reagowania na aktualne potrzeby przedsiębiorców i oferowanie im takich usług, które wspierają efektywność biznesową bez względu na etap rozwoju firmy czy aktualną sytuację rynkową.

 

Państwa filozofia brzmi: ,,Determinacja i dążenie do wspólnego celu''. W jaki sposób wcielają Państwo tę dewizę w życie firmy?

Praktycznym zastosowaniem tej dewizy jest model zarządzania Management Equity, w którym działają nasi menedżerowie. Kierują niezależnymi spółkami, zrzeszonymi w strukturach Grupy Kapitałowej Loyd. Będąc jednocześnie udziałowcami zarządzanej spółki, czerpią bezpośrednie korzyści – zarówno z sukcesów Spółki, jak i pozostałych podmiotów. Równocześnie są odpowiedzialni za realizację celów strategicznych i wyniki finansowe, zachowując przy tym autonomię w prowadzeniu działań operacyjnych swojej spółki.

Co dzięki temu zyskuje Państwa spółka?

Filozofia ta pozwala pozyskiwać ambitnych i utalentowanych menedżerów, z wizją na rozwój biznesu. Posiadanie udziałów motywuje ich do dalszego rozwoju i przekazywania know-how pozostałym menedżerom. Daje możliwość budowania silnych i profesjonalnych struktur, jednocześnie umacniając spółkę holdingową.

Ideę funkcjonowania Loyd S.A. doceniają również inni przedsiębiorcy. W lutym 2015 roku Kapituła Akademii Polskiego Sukcesu przyznała firmie złoty medal. Za co dokładnie została wyróżniona spółka?

Loyd S.A. został uhonorowany złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu za aktywną działalność na rynku pracy, w szczególności za działania mające na celu aktywizację osób niepełnosprawnych. Od początku istnienia naszej firmy istotne dla nas było wspieranie osób o trudnej sytuacji na rynku pracy – w tym osób niepełnosprawnych. Sami zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami w naszych szeregach i promujemy taką postawę wśród naszych klientów. Złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu to dla nas dowód koleżeńskiego uznania i cenna rekomendacja biznesowa dla naszych klientów.

 

To dla spółki Loyd S.A. nie jedyne wyróżnienie za aktywność prospołeczną. Jak te wyróżnienia wpisują się w działalność firmy?

W tym roku jeden z naszych projektów, Polski HR – A-Trybut już po raz drugi dołączył do grona „Lodołamaczy” – przedsiębiorstw, które pomagają w zatrudnieniu wykluczonych z rynku pracy oraz w przełamywaniu uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. To kolejne wyróżnienie dla naszej spółki, która jest również sygnatariuszem karty różnorodności. Naszym celem jest wyeliminowanie z życia społecznego przeświadczenia o nierówności osób niepełnosprawnych względem reszty społeczeństwa. Chcemy promować integrację zamiast wykluczenia, a dzięki naszym działaniom coraz więcej pracodawców przekonuje się, jak wartościowymi, zaangażowanymi i kompetentnymi pracownikami są osoby z niepełnosprawnościami.

 

Jak zatem w praktyce wygląda współpraca firm-klientów z holdingiem Polski HR?

Naszą domeną jest wspieranie przedsiębiorców w optymalizacji wszelkich procesów związanych z zatrudnieniem i polityką personalną. Pod marką Polski HR świadczymy rozliczne usługi w obszarze pracy tymczasowej, outsourcingu personalnego, outsourcingu usług czy leasingu pracowniczego. Skupiamy się również na doradztwie personalnym, prawnym i wspieramy firmy w zakresie szkoleń oraz badań psychologicznych. Eksperci Polskiego HR-u specjalizują się również w optymalizacji kosztów PFRON, rekrutacji pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, leasing pracowniczy z odpisem PFRON.

Jakie korzyści przekonują przedsiębiorców do współpracy z ekspertami Polskiego HR-u?

Przede wszystkim są to korzyści finansowe. Korzystając z możliwości elastycznego zatrudnienia, pracodawcy nie muszą obawiać się o wszelkie kwestie związane z urlopami, nieobecnościami czy zwolnieniami chorobowymi. My zajmujemy się rekrutacją, selekcją i weryfikacją pracowników. Przejmujemy również pełną odpowiedzialność prawną wobec pracowników i urzędów państwowych – nasza firma odpowiada za administrację kadrowo-płacową i inne formalne obowiązki pracodawców wynikające z prawa pracy. To wszystko przekłada się na obniżenie kosztów pracy oraz oszczędność czasu.

 

Gdzie można odnaleźć aktualne oferty pracy?

Aktualne oferty pracy są na bieżąco udostępniane na stronach internetowych naszych spółek. Publikujemy również na dedykowanych portalach z ofertami pracy oraz w mediach społecznościowych. Oprócz tego staramy się dotrzeć do osób niekorzystających z internetu m.in. poprzez współpracę z urzędami pracy.

Jak wygląda przykładowy proces rekrutacyjny?

Przebieg procesu rekrutacji jest uzależniony od rodzaju stanowiska, na które aktualnie poszukujemy kandydata. Przykładamy dużą wagę do określenia kompetencji niezbędnych na danym stanowisku, wyboru odpowiedniej metody rekrutacji i metody selekcji. Staramy się dopasować proces rekrutacji do wymogów klienta i stanowiska. Stąd podczas spotkania rekrutacyjnego mogą zostać wykorzystane różne techniki rekrutacyjne, jak np. assessment center czy testy psychologiczne.

W jaki sposób inwestujecie w rozwój swoich pracowników?

Istotą funkcjonowania naszego holdingu są wyspecjalizowane spółki, których filarem są profesjonaliści z wypracowanym know-how. W związku z tym przykładamy dużą wagę do ustawicznego kształcenia – umożliwiamy naszym pracownikom udział w wewnętrznych szkoleniach, nastawionych na ich rozwój zawodowy oraz przygotowujących do objęcia wyższego stanowiska.

Stosują Państwo systemy motywacyjne?

System motywacji pracowników w Grupie Kapitałowej Loyd oparty jest na filozofii zarządzania Jednominutowego Menedżera (OMM - One Minute Manager), czyli systemie premiowania zadaniowego.

Na czym polega to w praktyce?

Pracownik, aby otrzymać określoną premię, musi wykonać wyznaczone mu zadania. Każde zadanie jest premiowane określoną kwotą, uzależnioną od wkładu pracy, jaki musi włożyć w jego wykonanie oraz od jej efektów. Budżet na premię jest ustalany indywidualnie dla każdego stanowiska na podstawie rozmów ewaluacyjnych.

Loyd S.A. to firma dojrzała społecznie, jak również biznesowo. Jaka jest koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższe lata?

Przyszłość Loyd S.A. jest od lat budowana na podstawie obserwacji branżowych trendów i czynników determinujących rozwój polskiego rynku pracy. Dziś struktura zatrudnienia w Polsce zmienia się zdecydowanie na korzyść pracownika. W walce o talenty coraz większą rolę odgrywa HR – nie tylko jako wsparcie doraźne, ale coraz częściej na zasadach partnerstwa. W obszarze naszych głównych usług stawiamy nacisk na pracę tymczasową oraz rekrutację, z uwzględnieniem kompleksowego doradztwa dla biznesu.